Utgivelse: Moja på tvoja

 1. Fesk & potedes
 2. Svjatosero
 3. Rypejoiken
 4. Molodka
 5. Gull alt som glimre
 6. Bror sin joik
 7. Vsje kak lodij givut
 8. Dvina
 9. Ulvejoiken + Rosynka
 10. Da hoj!
 11. Skål førr Finnmark
 12. Mygg-joiken
 13. Ljon
 14. Brødet og sangen
 15. Oh ty sad