Utgivelser:

Lys langs en fjord (digital singel) - Boknakaran & Julie + venner

Kortreist musikk - Boknakaran & Julie

Moja på tvoja

Oppståartid

Boknakaran Unbløgged

På kryss og ters

Nær og dær